A Visual Guide to the Damselflies and Dragonflies of South Africa
© John Wilkinson & Rob Dickinson
Zygoptera Damselflies DRAGONFLIES
Calopterygidae   DEMOISELLES Afrikaans
Phaon iridipennis   Glistening Demoiselle   Glinsterjuffertjie
Chlorocyphidae   JEWELS Afrikaans
  Chlorocypha consueta   Ruby Jewel Rooi Juweeltjie
  Platycypha caligata   Dancing Jewel Dansende Juweeltjie
  Platycypha fitzsimonsi   Boulder Jewel Klipjuweeltjie
Synlestidae   MALACHITES Afrikaans
  Chlorolestes apricans   Amatola Malachite Amatolamalagiet
  Chlorolestes conspicuus   Conspicuous Malachite Reusemalagiet
  Chlorolestes draconicus   Drakensberg Malachite Drakensbergmalagiet
  Chlorolestes elegans   Elegant Malachite Elegante Malagiet
  Chlorolestes fasciatus   Mountain Malachite Bergmalagiet
  Chlorolestes tessellatus   Forest Malachite Woudmalagiet
  Chlorolestes umbratus   White Malachite Bleekmalagiet
  Ecchlorolestes peringueyi   Rock Malachite Rotsmalagiet
  Ecchlorolestes nylephtha   Queen Malachite Koninginmalagiet
Lestidae   SPREADWINGS Afrikaans
  Lestes dissimulans   Cryptic Spreadwing Kriptiese Spanvlerkie
  Lestes ictericus   Tawny Spreadwing Geelbruinspanvlerkie
  Lestes pallidus   Pallid Spreadwing Bleekspanvlerkie
  Lestes plagiatus   Highland Spreadwing Gewone Spanvlerkie
  Lestes tridens   Spotted Spreadwing Gevlekte Spanvlerkie
  Lestes uncifer   Sickle Spreadwing Sekelspanvlerkie
  Lestes virgatus   Smoky Spreadwing Rookspanvlerkie
Platycnemididae   THREADTAILS, RIVERJACKS Afrikaans
  Allocnemis leucosticta   Goldtail Goudstertjie
  Elattoneura frenulata   Sooty Threadtail Roetswartdraadstertjie
Elattoneura glauca   Common Threadtail Gewone Draadstertjie
  Mesocnemis singularis   Savanna Riverjack Vlakterivierjuffer
  Metacnemis valida   Blue Riverjack Blou Rivierjuffer
  Spesbona angusta   Spesbona Spesbona
Coenagrionidae   CITRILS, SPRITES, etc Afrikaans
  Aciagrion gracile   Graceful Slim Sierskraaltjie
  Aciagrion dondoense   Opal Slim Opaalskraaltjie
  Africallagma fractum   Slender Bluet Slanke Bloutjie
  Africallagma glaucum   Swamp Bluet Vleibloutjie
  Africallagma sapphirinum   Sapphire Bluet Saffierbloutjie
  Africallagma sinuatum   Peak Bluet Spitsbloutjie
  Agriocnemis exilis   Little Wisp Kleinsoetjie
  Agriocnemis falcifera   White-masked Wisp Witmaskersoetjie
  Agriocnemis gratiosa   Gracious Wisp Grasieuse Soetjie
  Agriocnemis pinheyi   Pinhey’s Wisp Pinheyse Soetjie
  Agriocnemis ruberrima   Orange Wisp Oranje Soetjie
  Azuragrion nigridorsum   Sailing Bluet Swartstertbloutjie
  Ceriagrion glabrum   Common Citril Gewone Aljander
  Ceriagrion suave   Suave Citril Snoepie-aljander
  Ischnura senegalensis   Tropical Bluetail Hemelstertjie
  Proischnura polychromatica   Mauve Bluet Persbloutjie
  Proischnura rotundipennis   Round-winged Bluet Rondevlerkbloutjie
  Proischnura subfurcata   Fork-tailed Bluet Mikstertbloutjie
  Pseudagrion acaciae   Acacia Sprite Akasiagesie
  Pseudagrion assegaii   Assegai Sprite Assegaigesie
  Pseudagrion caffrum   Springwater Sprite Fonteingesie
  Pseudagrion citricola   Yellow-faced Sprite Jaloerse Gesie
  Pseudagrion commoniae   Black Sprite Swartgesie
  Pseudagrion coeleste   Catshead Sprite Broodruggesie
  Pseudagrion draconis   Mountain Sprite Berggesie
  Pseudagrion furcigerum   Palmiet Sprite Palmietgesie
  Pseudagrion gamblesi   Great Sprite Groot Gesie
  Pseudagrion hageni hageni   Southern Painted Sprite Suidelike Blanketselgesie
  Pseudagrion hageni tropicanum   Northern Painted Sprite Noordelike Blanketselgesie
  Pseudagrion hamoni   Swarthy Sprite Donkergesie
  Pseudagrion inopinatum   Balinsky’s Sprite Balinskyse Gesie
  Pseudagrion kersteni   Powder-faced Sprite Poeiergesiggie
  Pseudagrion makabusiense   Makabusi Sprite Makabusigesie
  Pseudagrion massaicum   Masai Sprite Masaigesie
  Pseudagrion newtoni   Harlequin Sprite Harlekyngesie
  Pseudagrion salisburyense   Slate Sprite Leiblougesie
  Pseudagrion sjoestedti   Variable Sprite Verneukertjie
  Pseudagrion spernatum   Upland Sprite Hooglandgesie
  Pseudagrion sublacteum   Cherry-eye Sprite Kersie-oog Gesie
  Pseudagrion sudanicum   Blue-sided Sprite Blousygesie
  Pseudagrion vaalense   Vaal Sprite Vaalriviergesie
HOME   DRAGONFLIES BACK TO TOP