Damselflies and Dragonflies of  South Africa

                                                  © John Wilkinson & Rob Dickinson
Home About   Dragonflies Morphology
Damselflies Index
Zygoptera Damselflies Waterjuffers
Calopterygidae   Demoiselles Glinsterjuffertjie
  Phaon iridipennis   Glistening Demoiselle Glinsterjuffertjie
Chlorocyphidae   Jewels Afrikaans
  Chlorocypha consueta   Ruby Jewel Rooijuweeltjie
  Platycypha caligata   Dancing Jewel Dansende Juweeltjie
  Platycypha fitzsimonsi   Boulder Jewel Klipjuweeltjie
Synlestidae   Malachites Malagiete
  Chlorolestes apricans   Amatola Malachite Amatolamalagiet
  Chlorolestes conspicuus   Conspicuous Malachite Reusemalagiet
  Chlorolestes draconicus   Drakensberg Malachite Drakensbergmalagiet
  Chlorolestes elegans   Elegant Malachite Elegante Malagiet
  Chlorolestes fasciatus   Mountain Malachite Bergmalagiet
  Chlorolestes tessellatus   Forest Malachite Woudmalagiet
  Chlorolestes umbratus   White Malachite Bleekmalagiet
  Ecchlorolestes peringueyi   Rock Malachite Rotsmalagiet
  Ecchlorolestes nylephtha   Queen Malachite Koninginmalagiet
Lestidae   Spreadwings Spanflerkies
  Lestes dissimulans   Cryptic Spreadwing Kriptiese Spanvlerkie
  Lestes ictericus   Tawny Spreadwing Geelbruinspanvlerkie
  Lestes pallidus   Pallid Spreadwing Bleekspanvlerkie
  Lestes plagiatus   Highland Spreadwing Gewone Spanvlerkie
  Lestes tridens   Spotted Spreadwing Gevlekte Spanvlerkie
  Lestes uncifer   Sickle Spreadwing Sekelspanvlerkie
  Lestes virgatus   Smoky Spreadwing Rookspanvlerkie
Platycnemididae   Threadtails, Riverjacks Draadstertjies, Rivierjuffers
  Allocnemis leucosticta     Goldtail Goudstertjie
  Elattoneura frenulata   Sooty Threadtail Roetswartdraadstertjie
Elattoneura glauca   Common Threadtail Gewone Draadstertjie
  Mesocnemis singularis   Savanna Riverjack Vlakterivierjuffer
  Metacnemis valida   Blue Riverjack Blourivierjuffer
  Spesbona angusta     Spesbona Spesbona
Coenagrionidae   Citrils, Sprites, etc Aljanders en ander
  Aciagrion gracile   Graceful Slim Sierskraaltjie
  Aciagrion dondoense   Opal Slim Opaalskraaltjie
  Africallagma fractum   Slender Bluet Slanke Bloutjie
  Africallagma glaucum   Swamp Bluet Vleibloutjie
  Africallagma sapphirinum   Sapphire Bluet Saffierbloutjie
  Africallagma sinuatum   Peak Bluet Spitsbloutjie
  Agriocnemis exilis   Little Wisp Kleinsoetjie
  Agriocnemis falcifera   White-masked Wisp Witmaskersoetjie
  Agriocnemis gratiosa   Gracious Wisp Grasieuse Soetjie
  Agriocnemis pinheyi   Pinhey’s Wisp Pinhey-soetjie
  Agriocnemis ruberrima   Orange Wisp Oranjesoetjie
  Azuragrion nigridorsum   Sailing Bluet Swartstertbloutjie
  Ceriagrion glabrum   Common Citril Gewone Aljander
  Ceriagrion suave   Suave Citril Snoepie-aljander
  Ischnura senegalensis   Tropical Bluetail Hemelstertjie
  Proischnura polychromatica   Mauve Bluet Persbloutjie
  Proischnura rotundipennis   Round-winged Bluet Rondevlerkbloutjie
  Proischnura subfurcata   Fork-tailed Bluet Mikstertbloutjie
(A-group) Pseudagrion caffrum   Springwater Sprite Fonteingesie
(A-group) Pseudagrion citricola   Yellow-faced Sprite Jaloerse Gesie
(A-group) Pseudagrion draconis     Mountain Sprite Berggesie
(A-group) Pseudagrion furcigerum   Palmiet Sprite Palmietgesie
(A-group) Pseudagrion gamblesi   Great Sprite Grootgesie
(A-group) Pseudagrion hageni hageni Southern Painted Sprite Suidelike Blanketselgesie
(A-group) Pseudagrion hageni tropicanum Northern Painted Sprite Noordelike Blanketselgesie
(A-group) Pseudagrion inopinatum Balinsky’s Sprite Balinsky-gesie
(A-group) Pseudagrion kersteni   Powder-faced Sprite Poeiergesiggie
(A-group) Pseudagrion makabusiense Makabusi Sprite Makabusigesie
(A-group) Pseudagrion newtoni   Harlequin Sprite Harlekyngesie
(A-group) Pseudagrion salisburyense Slate Sprite Leiblougesie
(A-group) Pseudagrion spernatum Upland Sprite Hooglandgesie
(B-group) Pseudagrion acaciae   Acacia Sprite Akasiagesie
(B-group) Pseudagrion assegaii    Assegai Sprite Assegaigesie
 (B-group) Pseudagrion commoniae Black Sprite Swartgesie
(B-group) Pseudagrion coeleste   Catshead Sprite Broodruggesie
(B-group) Pseudagrion hamoni   Swarthy Sprite Donkergesie
(B-group) Pseudagrion massaicum   Masai Sprite Masaigesie
(B-group) Pseudagrion sjoestedti   Variable Sprite Verneukertjie
(B-group) Pseudagrion sublacteum   Cherry-eye Sprite Kersieoog-gesie
 (B-group) Pseudagrion sudanicum   Blue-sided Sprite Blousygesie
(B-group) Pseudagrion vaalense   Vaal Sprite Vaalriviergesie
         
References:
1) A GUIDE TO THE DRAGONFLIES & DAMSELFLIES of South Africa, Warwick & Michèle Tarboton, Struik Nature, Second edition 2019
2) The FitzPatrick Institute of African Ornithology (2019). OdonataMAP Virtual Museum.
3) Dijkstra, K.-D.B (editor). African Dragonflies and Damselflies Online. http://addo.adu.org.za/ [2020-04-19].
4) IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1 http//iucnredlist.org
         
HOME   DRAGONFLIES BACK TO TOP